Ông: Nguyễn Hữu Tiến
Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc
Kỹ sư đô thị - Thạc sĩ QTKD quốc tế
Ông: Lê Anh Tuấn
Chủ tịch hội đồng thành viên
Kỹ sư Kinh tế xây dựng- Thạc sỹ QTKD
Ông: Phạm Văn Đức
Thành viên HĐTV – Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư - Công trình thủy lợi
Ông: Phạm Cao Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư – Công trình thủy lợi
Ông: Nguyễn Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Cử nhân Công nghệ sinh học, Tài chính ngân hàng
Ông Đặng Hữu Bình
Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản lý Công nghệ Môi trường

Hội đồng thành viên
Hội đồng thành viên
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát
Ban tổng giám đốc
Ban tổng giám đốc
Các phòng ban nghiệp vụ
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Phòng Kỹ thuật Công nghệ
Phòng tài chính kế toán
Phòng tổ chức lao động
Trung tâm Điều hành sản xuất
Trung Tâm Tái chế và Truyền thông Môi trường
Phòng hành chính quản trị
Các chi nhánh trực thuộc
Chi nhánh Ba Đình
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 1
Chi nhánh Hoàn Kiếm
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 2
Chi nhánh Hai Bà Trưng
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 3
Chi nhánh Đống Đa
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 4
Chi nhánh Xuân Sơn
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 6
Chi nhánh Cầu Diễn
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 7
Chi nhánh Nam Sơn
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 8
Chi nhánh Miền Trung
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 15
Chi nhánh XLCTCN để phát điện
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 21
Chi nhánh Mỹ Đức
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 22
Các công ty con
Công ty CP Môi trường Tây Đô
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 5
Công ty CP Công nghiệp và môi trường 9
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 9
Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 10
Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 11
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 11
Công ty CP DV Môi trường đô thị Từ Liêm
Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì
Công ty CP Môi trường đô thị Sóc Sơn
Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm
Công ty CP Môi trường đô thị Đông Anh
Các công ty liên kết
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
Công ty CP Vật tư Thiết bị môi trường
bóng đá hôm nay trực tiếp,bang xep hang world cup,Thể thao Neymar,kết quả bundesliga 13
Công ty TNHH giải pháp MT Đại Đồng – Decos
Công ty CP URENCO 36