số liệu thống kê về inter milan gặp ac milan

Công nghệ
Lò đốt chất thải sinh hoạt, công nghiệp nhiều tầng ghi có sàn sấy sơ bộ

Công suất
200 tấn/ngày

Địa chỉ
Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Tổng mức đầu tư
100 tỷ đồng

Các thông số cơ bản

  • Công suất xử lý: Bước 1: 500 tấn/ngày (chất thải công nghiệp: 200 tấn/ngày, chất thải sinh hoạt: 300 tấn/ngày); Bước 2 và Bước 3:600 tấn/ngày chất thải công nghiệp;
  • Công suất phát điện: Bước 1: 15 Mwh; Bước 2 và Bước 3: 30 Mwh;
  • Tỉ lệ tro bay: 2%
  • Tỉ lệ tro đáy 3%

Quy trình công nghệ của nhà máy phát điện

Quy trình công nghệ nhà máy phát điện
Phối cảnh lò đốt chất thải công nghiệp – sinh hoạt