ket qua bóng đa

Công nghệ
Lò đốt chất thải sinh hoạt nhiều tầng ghi có sàn sấy sơ bộ

Công suất
200 tấn/ngày

Địa chỉ
Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tổng mức đầu tư
100 tỷ đồng

Các thông số cơ bản

  • Công suất xử lý: Bước 1: 500 tấn/ngày (chất thải công nghiệp: 200 tấn/ngày, chất thải sinh hoạt: 300 tấn/ngày); Bước 2 và Bước 3:600 tấn/ngày chất thải công nghiệp;
  • Công suất phát điện: Bước 1: 15 Mwh; Bước 2 và Bước 3: 30 Mwh;
  • Tỉ lệ tro bay: 2%
  • Tỉ lệ tro đáy 3%

Quy trình công nghệ của nhà máy phát điện

Phối cảnh ket qua bóng đa